قالب لیوان کاغذی

جهت طراحی لیوان کاغذی از قالب زیر می توانید استفاده نمائید، لطفا به خطوط راهنما و فاصله متون از لبه تیغ و برش توجه نمائید.

document-download-flat
دانلود قالب لیوان

قالب لیوان کاغذی